Performer, artista visual i organitzador d'art independent.

El meu treball s'articula al voltant de la politització de la pròpia vida. La teràpia, l'entorn immediat, la memòria personal i col·lectiva, el marc històric i geopolític global o la construcció política del cos són temes que he abordat des de la perspectiva de la performance, però també a través de la instal·lació i de la poesia visual. El caràcter eminentment polític de les meves performances descansa sobre tot en el discurs acompanyat per la creació o manipulació d'objectes i entorns, elements tots ells són essencials en la meva obra. Els objectes construïts durant les meves accions adquireixen una funció performàtica, esdevenen significat i significant integrats a través de discurs i acció.

 

Algunes performances des de 1998:

⇒ It / they [amb Gari Batet] (vídeo). 2020
⇒ Perspectiva múltiple [amb Gari Batet] (vídeo). 2020
⇒ La vida dels altres [amb Gari Batet] (performance). Santcorneliarts(2), Cardedeu 2020
⇒ Constructes [amb Gari Batet] (performance). Gallery weekend, TPK, l'Hospitalet, 2019
⇒ Pain (videoperformance). 2016-2019
⇒ Als marges || On the margins: (video, based on performance process Arvenses i ruderals. Als marges by Maria Cosmes and Carlos Pina), 2018
l’ordre (no) natural de les coses: (performance) cycle AA+AA. Arbar, Girona. 2017
no-pain | zero day: (2015-2017) (video and objects); exhibition Polititzacions del malestar. Centre Santa Mònica, Barcelona, 2017
()versions ()naturals: (video/videoperformance, performance) cycle Corporeidad y resistencia. The Grey Square, Tarragona, 2015
I will not talk: (performance) Political Performance Festival, Belgrade, Serbia, 2012
Two way: (performance) Open festival, Beijing, China, 2009

out (of) sources: (video) worldwide simultaneous actions organized by Immigrant Movement International, 2011
Paper mullat: (video, photography, objects) espai E’Art, Barcelona, 2007-2010
Délit de silence: (performance) festival Fabrika Voxa, Bourogne, 2010
Es pot fer de la malatia una arma?: (performance) Espai en Blanc, La Societat Terapèutica, 2008
Three red flags: (performance) Sinopale, Sinop, Turkey, 2008
Duty of memory VI: (performance) International Visiting Artists Series, Toronto, Canada, 2007
Deber de memoria IV: (performance) CENDEAC, Murcia, 2006
Duty of memory III: (performance) Liveaction, Goteborg, 2006
La cruz (VI): (performance) La Casa Encendida, Madrid, 2005
A cruz (IV): (performance) festival Chámalle X, Pontevedra, 2005
La cruz (III): (video) 2005
Reconstrucció II: (video) Horta de Sant Joan, 2005
What Europe is: (performance) Istanbul, Turkey, 2005
Abric (coat||shelter): (performance) Galleria Augusta-NIFCA, Helsinki, Finland, 2004
Deixalles de la memòria: [with Maria Cosmes] (performance) festival Per Amor a l’Art, Palma de Mallorca, 2000
Tierra de refugio III: [with Maria Cosmes] (urban intervention) Barcelona, 2000
Síndrome d'abstinència: (performance) Barcelona, 2000