The Grey Square, Tarragona, 7N2015Hi ha una comunitat amb una diferència entre el que genera i el que se'l reconeix del 20 i el 25% del PIB del conjunt de l'estat espanyol. I això no constitueix qüestió d'estat.

Hi ha un col·lectiu que ha sofert més assassinats en els últims 20 anys per la seva condició que el total de víctimes per terrorisme a Espanya en els últims 50 anys. I això no constitueix qüestió d'estat.

Els dirigents dels partits polítics espanyols es van reunir per a buscar un pacte d'estat enfront d'un problema plantejat per un territori que representa el 16% de la població i no hi havia cap representant del grup que constitueix la majoria de la població del país. I això no constitueix qüestió d'estat.

Des de principis de 2015 hi ha hagut 84 feminicidis (41 segons les estadístiques oficials).
El masclisme mata. I això no constitueix qüestió d'estat.


vídeo: Maria Cosmes