Istambul, desembre 2005


Fotos: Maria Cosmes, Música: Carlos Pina

En aquesta acció tracto d'establir ponts culturals explicant amb elements quotidians temes polítics que acabaven de succeir al nostre país.