Objetos


Las cruces
fotos: Carlos Pina
Serie Gn
fotos: Carlos Pina
Serie Mt
fotos: Carlos Pina

Aquestes obres formen part de la meva línia de treball sobre la imaginaria terapèutica basada en el meu propi tractament i estan relacionades al seu torn, amb el concepte de la creu que carrega cadascun de nosaltres, temes que vaig desenvolupar entre 2000 i 2005. Conceptualment estan lligades per la doble vessant, privada i pública, del fet terapèutic; més concretament en l'acceptació per un mateix de la teràpia com a fet normal i, d'altra banda, per la visió social del que es considera malaltia. L'ús d'elements culturals com la creu, les referències bíbliques o les copes trencades –una al·lusió a l'oració del bosc de Getsemaní– pretenen inserir el fet personal de la teràpia dins del teixit cultural i social en el qual hem estat educats, un entorn on aquestes teràpies no són en absolut estranyes. D'aquesta manera, cadascun dels elements emprats i la realització formal tenen una intenció simbòlica –i per tant política– deliberada.