Intervenció urbana. Barcelona, maig de 2000


fotos: Maria Cosmes, Carlos Pina

Vam instal·lar un pas zebra en la part peatonal de la Rambla Guipúscoa de Barcelona, en sentit perpendicular als vianants. Aquest pas de vianants, a grandària natural, estava confeccionat amb prospectes de psicofàrmacs que havíem anat prenent, plastificats. Transversalment, unes petjades retallades en el paper marcaven un camí imaginari que finalitzava enfront de la comissaria de la Verneda, en la qual es troba la Unitat d'Estrangeria de la Policia a Barcelona. Per a obligar els vianants a travessar el pas de vianants en sentit anòmal, havíem disposat unes tanques i cinta plàstica de la Guàrdia Urbana que impedien el pas per qualsevol altre lloc.

Amb aquesta intervenció volíem unir dos conceptes, el trànsit immigratori i la qüestió dels refugiats -tema sobre el qual hem desenvolupat una sèrie d'obres a la qual aquest treball pertany-, amb el de la medicació psiquiàtrica com a últim refugi que s'ofereix a tot aquell que està descontent amb la societat en la qual li ha tocat viure i aprofundir en la reflexió sobre la identitat en la nostra societat, en els recursos que proveeix per a salvar la desestructuració del nostre territori psíquic i social i en la necessitat de trobar un refugi en un món en el qual hem perdut territori espiritual.